Μετρικές Σχέσεις Τριγώνου και Κύκλου (Θεωρία)

Παρακάτω δίνονται χρήσιμες σημειώσεις θεωρίας του Κεφ. 9 που αφορούν μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο τις οποίες μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε πατώντας MORE και μετά ΕΔΩ
More