Τριγωνομετρία

Παρακάτω υπάρχουν τρία αρχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 του Σχολικού Βιβλίου "ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ" που περιέχουν αναλυτικά τη θεωρία στις παραγράφους 3.1 , 3.2 και 3.3 Αναλυτικά Θα πατήσετε το κουμπί MORE και κατόπιν Για να ανοίξετε το αρχείο "Τριγωνομετρικός Κύκλος-- Τριγωνομετρικοί αριθμοί θα κάνετε κλικ ΕΔΩ Για το αρχείο "Τριγωνομετρικές Ταυτότητες" θα κάνετε κλικ ΕΔΩ και Για το αρχείο "Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο" θα κάνετε κλικ ΕΔΩ
More